Sel ile taşkın arasındaki fark nedir?

Her ne kadar aralarındaki sebep-sonuç ilişkilerinden ve yakın benzerlikten dolayı iki terim halk arasında eş anlamlı olarak kullanılsa da, iki terim arasındaki anlam farkı aşağıdaki şekildedir:

Seller (torrent) daha çok yukarı havzalarda ve yan derelerde ani olarak meydana gelirler. Ve fazla miktarda katı materyal (taşıntı) içeren yüksek su akışlarını ifade ederler. Taşkınlar ise (flood), daha çok vadi tabanlarında ve aşağı havzalarda meydana gelirler. Ve içerdiği katı material miktarı sellere oranla daha az olan yüksek su akışlarını ifade ederler. ” (UZUNSOY/GÖRCELİOĞLU 1985).

Yukarıdaki bilgileri, bu blogun “sözlük sayfası”nda da bulabilirsiniz.

Reklamlar