Veri (Data), Malûmat (Information), Bilgi (Knowledge) kelimeleri arasındaki farklar nelerdir?

Veri (data), birbiri ile ilişkilendirilmemiş ham kayıtlardır. Enformasyon (malûmat, information), işlenmiş veya anlam kazanmış verilerdir. Bilgi (knowledge) ise, değer kazanmış enformasyondur ve enformasyonun amaca yönelik olarak bir araya getirilmesidir.

(Paul Myers, Knowledge Management and Org. Design, s.3)

Reklamlar